चाडै नै आउदैछ

अब फेरि पनि चाडै नै राम्रा राम्रा प्रस्तुति लिएर हामी अाउदैछौ।